Tarife Resurse Umane

PAYROLL

OFERTA SERVICII EVIDENTA PERSONAL SI SALARIZARE
Valabila incepand cu data de 01.01.2014

Preturile de mai jos nu contin TVA.
La pretul specificat se adauga TVA conform reglementarilor legale in vigoare la data facturarii.
Pretul este compus din doua parti si anume:

1) O parte fixa in functie de numarul de salariati inregistrati lunar in statul de salarii astfel:
- 175 RON pentru o societate cu un singur salariat;
- 17 RON suplimentar incepand cu al doilea salariat, pentru fiecare salariat inregistrat in statul de plata din luna respectiva.

2) O parte variabila in functie de numarul si tipul activitatilor desfasurate.

I. PARTEA FIXA

Serviciile incluse in partea fixa sunt urmatoarele:

1. Inregistrarea firmei nou infiintate la Inspectoratul Teritorial de Munca si obtinerea parolei de acces pentru transmiterea on-line a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic (REVISAL).
2. Intocmirea si administrarea Dosarelor de angajare (care cuprind copii documente personale , copii diplome/certificate profesionale, diverse adeverinte, declaratii privind functia de baza si informatii privind persoanele aflate in intretinere, declaratia privind Casa de Asigurari de Sanatate, cererile privind concediile de odihna, concediile medicale, concediilor de ingrijire copil etc.)
3. Intocmirea statelor de plata lunare si a fluturasilor de salarii si transmiterea lunara catre Beneficiar;

4. Intocmirea ordinelor de plata sau foilor de varsamant pentru plata obligatiilor fiscale aferente statului de salarii .
5. Intocmirea si depunerea declaratiei unice D112 privind impozitele si contributiile sociale, precum si a anexelor privind asiguratii.
6. Reprezentarea BENEFICIARULUI in fata unor controale care au ca obiect asigurarile sociale, modul de calcul al statelor de salarii, controale ale ITM ;

II. PARTEA VARIABILA

Serviciile prestate sunt urmatoarele si nu se limiteaza la cele enumerate mai jos, lista putand fi completata si cu alte servicii de personal-salarizare in functie de solicitarile dvs.:

SERVICII OFERITE: TARIF

A. Intocmirea documentelor standard in cazul intocmirii, modificarii, suspendarii/incetarii contractelor individuale de munca (cazurile cand exista doar cererea/notificarea angajatului si decizia angajatorului) si completarea si transmiterea Registrului de Evidenta a Salariatilor in format electronic (REVISAL) : 40 lei/ operatiune

B.Inserarea in contractele de munca a clauzelor suplimentare (de ex. clauza de confidentialitate, mobilitate, neconcurenta, de formare profesionala,privind utilizarea autovehiculului proprietatea angajatorului etc.): 70 lei/ ora

C. Intocmirea documentelor necesare pentru suspendarea contractelor de munca in cazul intreruperii temporare a activitatii (somaj tehnic):
C1 - intocmirea documentelor premergatoare deciziei individuale de suspendare a contractului de munca (la nivel de unitate): 165 lei/documentatie
C2 - intocmirea deciziei individuale de suspendare sau de incetare a suspendarii in cazul somajului tehnic : 40 lei/ fiecare Salariat

D.Intocmirea documentelor necesare aplicarii sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 264 lit. a)-f) (avertisment scris, reducerea salariului de baza, retrogradarea din functie, suspendarea contractului ca sanctiune disciplinara, incetarea contractului de munca):
D1 - intocmirea documentelor premergatoare deciziei individuale de santionare pentru abateri disciplinare (la nivel de unitate): 100 lei / documentatie
D2 - intocmirea deciziei individuale de sanctionare; 40 lei/fiecare salariat

E. Intocmirea documentelor necesare in cazul concedierilor prevazute la art. 61, art.65 si art.66 din Codul Muncii ( ex. desfiintarea locului de munca , concedieri pentru necorespundere profesionala etc.):
E1 -intocmirea documentelor premergatoare deciziei individuale de concediere (la nivel de unitate): 140 lei / documentatie
E2 -intocmirea deciziei individuale de concediere ; 40 lei/fiecare salariat

F. Intocmirea setului de documente la incetarea contractului de munca (adeverinta de vechime, fisa fiscala, nota de lichidare, adeverinta privind stagiul de cotizare pentru sanatate, adeverinta tip pentru somaj-daca este cazul); Intocmirea de adeverinte de vechime (solicitate ulterior momentului incetarii contractului), adeverinte tip pentru indemnizatie crestere copil si alte adeverinte, documente tip solicitate de diverse institutii: 100 lei

G. Intocmirea adeverintelor de salariat (pentru credite bancare, internari in spital etc.): 20 lei/adeverinta

H. Intocmirea dosarelor de pensionare : 150 lei

I. Obtinerea de permise de munca pentru cetatenii straini, obtinerea formularelor A1 : 70 lei / ora

J. Declararea postului vacant la ANOFM: 85 lei/operatiune

K. Intocmirea Regulamentului Intern
K1 - Regulament intern standard pe obiect de activitate: 200 lei
K2 - Adaptare conform anumitor specificatii dorite de Beneficiar: 70 lei/ora

L. Intocmirea sau actualizarea Fiselor de post:
L1 -Fise de post standard, personalizate pentru fiecare post din cadrul societatii dvs.: 40 lei
L2 -Adaptare conform anumitor specificatii dorite de beneficiar: 70 lei/ ora

M Intocmirea si depunerea de declaratii suplimentare la Casele de Sanatate si a listelor privind angajatii care beneficiaza de concedii medicale : 46 lei / fiecare declaratie

N. Intocmirea pontajelor pe baza informatiilor primite de la societatea dvs. 40 lei/pontaj lunar

O. Intocmirea de rapoarte in conformitate cu solicitarile Beneficiarului (rapoarte privind cheltuielile cu salariile la nivel de compartimente/societate, situatia concediilor de odihna cuvenite si neefectuate in cursul unui an, programarea anuala a concediilor de odihna etc.) : 70 lei / ora

P. Servicii profesionale privind aplicarea legislatiei in domeniu , privind impozitele si contributiile sociale etc. si alte servicii profesionale din domeniul relatiilor de munca: 70 lei / ora

SELECTIE SI RECRUTARE PERSONAL

Pozitii manageriale de top.
Preturi intre 1.500 si 4.000 euro + TVA, functie de complexitatea businessului pentru care organizeaza procesul de selectie

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro