Sucursale ale unei societati cu sediul in Romania

Documente necesare

  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala
  • Actul constitutiv actualizat al societăţii
  • Certificatul de înregistrare al societăţii care înfiinţează sucursala
  • Actul de proprietate asupra spatiului unde isi va desfasura activitatea sucursala

Servicii ABCFIRME

  • Obtinere cazier fiscal/Redactare declaratii privind datorii fiscale pentru reprezentantii sucursalei
  • Completarea Declaratiei-tip pe propria raspundere(Model 1 sau 2)
  • Constituire dosar pentru Regisitrul Comertului

Servicii optionale

  • Redactare declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi
  • Facilitarea obtinerii specimenului de semnatura pentru administrator/administratori

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro