Sucursale ale unei societati cu sediul in Romania

Documente necesare

 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala
 • Actul constitutiv actualizat al societăţii
 • Certificatul de înregistrare al societăţii care înfiinţează sucursala
 • Actul de proprietate asupra spatiului unde isi va desfasura activitatea sucursala

Servicii ABCFIRME

 • Obtinere cazier fiscal/Redactare declaratii privind datorii fiscale pentru reprezentantii sucursalei
 • Completarea Declaratiei-tip pe propria raspundere(Model 1 sau 2)
 • Constituire dosar pentru Regisitrul Comertului

Servicii optionale

 • Redactare declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi
 • Facilitarea obtinerii specimenului de semnatura pentru administrator/administratori

Schimbarea sediului sau al sucursalelor in acelasi judet

Documente necesare

 • Certificat de inregistrare al firmei si anexele acestuia(original)
 • Actul constitutiv al societatii valabil la data modificarii
 • Actul de proprietate asupra spatiului unde isi va desfasura activitatea societatea

Servicii ABCFIRME

 • Redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic
 • Redactare act constitutiv actualizat
 • Completare cerere de inregistrare
 • Completare declaratii-tip

Infiintare sedii secundare - puncte de lucru, agentii, reprezentante

Documente necesare

 • Hotararea AGA/Decizia asociatului unic
 • Actul de proprietate asupra spatiului unde isi va desfasura activitatea sediul secundar

Servicii ABCFIRME

 • Redactare Hotarare AGA/Decizie asociat unic(in masura in care nu ai facut acest lucru)
 • Completare declaratii-tip
 • Completare cerere de inregistrare

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro