Proiectare si implementare SMC

Servicii de consultanta pentru proiectarea si implementarea Sistemelor de Management a Calitatii

Analiza preliminara

Obiectivele urmarite in timpul analizei preliminare sunt:
Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerintele standardului de referinta.
Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot constitui baza viitorului sistem de management al calitatii.
• Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta.
• Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca neconformitati, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare.
• Resursele umane si materiale existente.
Sistemele de inregistrari si evidenta existente.

Proiectarea sistemului

Proiectarea sistemului de management se efectueaza in baza Raportului de Evaluare elaborat in urma auditului preliminar.
In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de management definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

Instruire personal

Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare o foarte mare importanta o are constientizarea intregului personal al clientului.
O sesiune de instruire cu urmatoarea tematica:
• Calitate: concept si evolutie
• Standarde in domeniul calitatii ISO seria ... (conform necesitatii identificate de client)
• Acreditare si certificare
• Organizarea sistemului de management al calitatii,
• Documentatia sistemului de management al calitatii

Elaborarea documentatiei SMC


• Procedurile sistemului calitatii
• Instructiuni de lucru/descriere de procese
• Manualul calitatii
• Alte documente ale calitatii

Elaborarea documentatiei se realizeaza de catre o Echipei de proiect care include: Reprezentantul Managementului pentru Asigurarea Calitatii in calitate de Coordonator de proiect si Responsabilii de procese (activitati) .
Propuneri pentru echipele de lucru pentru fiecare procedura de sistem si pentru fiecare proces.

Implementarea sistemului proiectat.

Etapa de implementare de catre client, sub indrumarea Consultantului, a sistemului de management al calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:
• Efectuarea de audituri interne sub indrumarea Consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;
Sesiuni de analiza a neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.

Audit final – precertificare

Aceasta etapa presupune efectuarea de catre Consultant a unui audit al Sistemului de Management al Calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta.
Acest audit se va finaliza cu un numar de Rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.
Consultantul poate recomanda mai multe organisme de certificare acreditate si asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro