Certificarea SMC

Organism de certificare a sistemelor de management acreditat de Organismul naţional de acreditare - Grecia, ofera servicii de certificare:

• certificarea sistemului de management al calității conform ISO 9001:2008
• certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001:2005,
• certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform OHSAS 18001:2008,
• certificarea sistemului de management al securităţii informaţionale conform ISO 27001:2005,
• certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform standardului SA 8000:2008,
• certificarea sistemului de management integrat.
 
Certificarea ISO 9001 reprezinta o confirmare a competenţei manageriale a organizaţiei dvs. şi o apreciere a faptului că organizaţia are capabilitatea de a oferi satisfacţii celor interesaţi de serviciile dvs.
Sistemul de management al calităţii presupune un mod inteligent de planificare, urmarire, control şi evaluare a tuturor proceselor care se deruleaza în organizaţie.
Avantajele implementării Sistemului de Management de Mediu conform ISO 14001:
Îndeplinirea reglementărilor europene şi internaţionale privind preocuparea dezvoltării performanţei de mediu, controlând impactul propriilor activităţi/servicii /produse asupra mediului înconjurător şi
revizuirea continuă a politicii şi obiectivelor de mediu pe fondul unei legislaţii de mediu tot mai restrictive.

Beneficiile implementarii standardului OHSAS 18001:
Îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi acceptării cerinţelor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională a angajaţilor,
Reducerea numărului de accidente datorită identificării, evaluării şi minimizării riscurilor activităţilor derulate,
Reducerea costurilor prin minimizarea riscurilor,
Siguranţa juridică datorită rigurozităţii aplicării cerinţelor legale şi de reglementare din domeniul de activitate,
Implicarea managementului în consultarea şi protejarea angajaţilor,
Imagine imbunătăţită şi abilitate competitivă prin intermediul performanţei OH&S,
Costuri de asigurare reduse.

Avantajele implementării Sistemului de Management al Securităţii Informaţiilor conform
ISO 27001:
Demonstrarea, în mod independent, a faptului că organizaţia aplică şi urmăreşte legislaţia existentă în domeniu,
Se asigură un avantaj competitiv prin demonstrarea în faţa clienţilor a faptului că securitatea informaţională reprezintă un obiectiv de maximă importanţă pentru organizaţie,
Se verifică, în mod independent, dacă riscurile organizaţionale legate de securitatea informaţiei sunt identificate, cuantificate şi administrate corect,
Punerea la dispoziţia managementului superior a datelor complete cu privire la securitatea informaţionalã în cadrul organizaţiei,
Sistemul de management ajutã la monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţei organizaţiei.

O certificare a sistemelor integrate de management reprezinta soluţia ideală pentru o organizaţie ce doreşte implementarea conceptului de Management al Calităţii Totale – TQM.
Sistemul de management integrat reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii.

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro