Proiectare si implementare SMC

Servicii de consultanta pentru proiectarea si implementarea Sistemelor de Management a Calitatii

Analiza preliminara

Obiectivele urmarite in timpul analizei preliminare sunt:
Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerintele standardului de referinta.
Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot constitui baza viitorului sistem de management al calitatii.
• Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta.
• Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca neconformitati, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare.
• Resursele umane si materiale existente.
Sistemele de inregistrari si evidenta existente.

Proiectarea sistemului

Proiectarea sistemului de management se efectueaza in baza Raportului de Evaluare elaborat in urma auditului preliminar.
In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de management definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

Instruire personal

Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare o foarte mare importanta o are constientizarea intregului personal al clientului.
O sesiune de instruire cu urmatoarea tematica:
• Calitate: concept si evolutie
• Standarde in domeniul calitatii ISO seria ... (conform necesitatii identificate de client)
• Acreditare si certificare
• Organizarea sistemului de management al calitatii,
• Documentatia sistemului de management al calitatii

Elaborarea documentatiei SMC


• Procedurile sistemului calitatii
• Instructiuni de lucru/descriere de procese
• Manualul calitatii
• Alte documente ale calitatii

Elaborarea documentatiei se realizeaza de catre o Echipei de proiect care include: Reprezentantul Managementului pentru Asigurarea Calitatii in calitate de Coordonator de proiect si Responsabilii de procese (activitati) .
Propuneri pentru echipele de lucru pentru fiecare procedura de sistem si pentru fiecare proces.

Implementarea sistemului proiectat.

Etapa de implementare de catre client, sub indrumarea Consultantului, a sistemului de management al calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:
• Efectuarea de audituri interne sub indrumarea Consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;
Sesiuni de analiza a neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.

Audit final – precertificare

Aceasta etapa presupune efectuarea de catre Consultant a unui audit al Sistemului de Management al Calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta.
Acest audit se va finaliza cu un numar de Rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.
Consultantul poate recomanda mai multe organisme de certificare acreditate si asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.

Certificarea SMC

Organism de certificare a sistemelor de management acreditat de Organismul naţional de acreditare - Grecia, ofera servicii de certificare:

• certificarea sistemului de management al calității conform ISO 9001:2008
• certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001:2005,
• certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform OHSAS 18001:2008,
• certificarea sistemului de management al securităţii informaţionale conform ISO 27001:2005,
• certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform standardului SA 8000:2008,
• certificarea sistemului de management integrat.
 
Certificarea ISO 9001 reprezinta o confirmare a competenţei manageriale a organizaţiei dvs. şi o apreciere a faptului că organizaţia are capabilitatea de a oferi satisfacţii celor interesaţi de serviciile dvs.
Sistemul de management al calităţii presupune un mod inteligent de planificare, urmarire, control şi evaluare a tuturor proceselor care se deruleaza în organizaţie.
Avantajele implementării Sistemului de Management de Mediu conform ISO 14001:
Îndeplinirea reglementărilor europene şi internaţionale privind preocuparea dezvoltării performanţei de mediu, controlând impactul propriilor activităţi/servicii /produse asupra mediului înconjurător şi
revizuirea continuă a politicii şi obiectivelor de mediu pe fondul unei legislaţii de mediu tot mai restrictive.

Beneficiile implementarii standardului OHSAS 18001:
Îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi acceptării cerinţelor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională a angajaţilor,
Reducerea numărului de accidente datorită identificării, evaluării şi minimizării riscurilor activităţilor derulate,
Reducerea costurilor prin minimizarea riscurilor,
Siguranţa juridică datorită rigurozităţii aplicării cerinţelor legale şi de reglementare din domeniul de activitate,
Implicarea managementului în consultarea şi protejarea angajaţilor,
Imagine imbunătăţită şi abilitate competitivă prin intermediul performanţei OH&S,
Costuri de asigurare reduse.

Avantajele implementării Sistemului de Management al Securităţii Informaţiilor conform
ISO 27001:
Demonstrarea, în mod independent, a faptului că organizaţia aplică şi urmăreşte legislaţia existentă în domeniu,
Se asigură un avantaj competitiv prin demonstrarea în faţa clienţilor a faptului că securitatea informaţională reprezintă un obiectiv de maximă importanţă pentru organizaţie,
Se verifică, în mod independent, dacă riscurile organizaţionale legate de securitatea informaţiei sunt identificate, cuantificate şi administrate corect,
Punerea la dispoziţia managementului superior a datelor complete cu privire la securitatea informaţionalã în cadrul organizaţiei,
Sistemul de management ajutã la monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţei organizaţiei.

O certificare a sistemelor integrate de management reprezinta soluţia ideală pentru o organizaţie ce doreşte implementarea conceptului de Management al Calităţii Totale – TQM.
Sistemul de management integrat reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii.

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro