Dizolvare si lichidarea in caz de deces

Documente necesare

 • Hotararea AGA privind dizolvarea si lichidarea voluntara(cu sau fara numire lichidator)
 • Situatiile financiare de lichidare si repartizare a activului
 • Certificatul de inregistrare(+ anexe, daca s-au eliberat la autorizare)
 • Certificat de deces

Servicii ABCFIRME

 • Completare cerere de inregistrare/depunere si mentionare acte/radiere
 • Redactare hotarare AGA/privind dizolvarea si lichidarea voluntara
 • Obtinerea certificatului fiscal din care reiese ca societatea nu are datorii la buget
 • Intocmirea situatiilor financiare de lichidare si repartizare activ
 • Facilitarea obtinerii specimenelor de semnatura pentru lichidatori

Dizolvarea si lichidarea simultana

Documente necesare

 • Hotararea AGA privind dizolvarea si lichidarea concomitenta
 • Dovada acordului creditorilor(daca exista) privind stingerea pasivului sau regularizarea
 • Situatiile financiare de lichidare si repartizare a activului
 • Certificatul de inregistrare(+ anexe, daca s-au eliberat la autorizare)

Servicii ABCFIRME

 • Completare cerere de inregistrare/radiere
 • Redactare hotarare AGA/privind repartizarea activelor dupa plata creditorilor
 • Obtinerea certificatului fiscal din care reiese ca societatea nu are datorii la buget
 • Intocmirea situatiilor financiare de lichidare

Dizolvarea si lichidarea judiciara

Documente necesare

 • Hotarare judecatoreasca de dizolvare cu mentiunea irevocabila
 • Actul de numire al lichidatorilor daca nu au fost numiti prin hotarare AGA
 • Situatie financiara de lichidare
 • Certificatul de inregistrare(+ anexe, daca s-au eliberat la autorizare)
 • Darea de seama asupra gestiunii administratorilor/membrilor directoratului (SA si SCA)
 • Registrele(SA si SCA)

Servicii ABCFIRME

 • Facilitare obtinere specimen de semnatura pentru lichidatori
 • Redactarea cererii de inregistrare/radiere
 • Obtinerea certificatului fiscal din care reiese ca societatea nu are datorii la buget
 • Intocmirea situatiilor financiare de lichidare

Dizolvarea si lichidarea voluntara

Documente necesare

 • Hotararea AGA privind dizolvarea si lichidarea voluntara(cu sau fara numire lichidator)
 • Situatiile financiare de lichidare si repartizare a activului
 • Certificatul de inregistrare(+ anexe, daca s-au eliberat la autorizare)

Servicii ABCFIRME

 • Completare cerere de inregistrare/depunere si mentionare acte/radiere
 • Redactare hotarare AGA/privind dizolvarea si lichidarea voluntara
 • Obtinerea certificatului fiscal din care reiese ca societatea nu are datorii la buget
 • Intocmirea situatiilor financiare de lichidare si repartizare activ
 • Facilitarea obtinerii specimenelor de semnatura pentru lichidatori

Dizolvarea de drept

Dizolvarea de drept (expirarea duratei de functionare a societatii) a SRL cu asociat unic

Documente necesare

 • Decizie asociat unic
 • Certificatul de inregistrare(+ anexe, in masura in care s-au eliberat la momentul infiintarii/autorizarii firmei)
 • Situatie financiara de lichidare

Servicii ABCFIRME

 • Redactare decizie asociat unic
 • Obtinerea certificatului fiscal din care reiese ca societatea nu are datorii la buget
 • Intocmirea situatiei financiare de lichidare
 • Completarea cererii de radiere

Dizolvarea de drept (expirarea duratei de functionare a societatii) a SRL/SNC/SCS cu mai multi asociati

Documente necesare

 • Hotararea AGA prin care se ia act de dizolvare cu numire de lichidator
 • Certificatul de inregistrare(+ anexe, in masura in care s-au eliberat la momentul infiintarii/autorizarii firmei)
 • Situatie financiara de lichidare

Servicii ABCFIRME

 • Completarea cererii de inregistrare/radiere
 • Numire lichidator
 • Intocmirea situatiei financiare de lichidare
 • Raport lichidator
 • Obtinerea certificatului fiscal din care reiese ca societatea nu are datorii la buget

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro