Audit

Servicii de audit al situatiilor financiare, fondurilor structurale, proceduri convenite, audit intern, activitati de raportare catre asociati, indeplinirea dispozitiilor legale legate de mandatul de cenzor.
Iti oferim informatii relevante si utile care sa te ajute in conturarea celor mai bune decizii.

Audit financiar – Auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate;
Indeplinirea tuturor dispozitiilor legale legate de mandatul de cenzor la societati comerciale.
Activitati de raportare catre asociati, Directorat, Comitetul de audit;
Auditul unei parti/ciclu din activitatea companiei

Audit intern:
Servicii de planificare si consultanta in aplicarea sistemelor de control intern;
Verificarea sistemelor de control intern;

Auditul fondurilor structurale – verificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si confirmarea eligibilitatii sumelor solicitate la rambursare; recomandari privind modul de imbunatatire a activitatii in cadrul proiectului.

Due diligence (fuziuni si achizitii);

Audit de conformitate cu cerinte speciale;

Consultanta fiscala

CONSULTANTA FISCALA

Servicii de consultanta fiscala, optimizare si raportare taxe:

- Completarea şi depunerea declaraţiilor fiscale obligatorii (Formular cod 100,112,092, 300, 301, 390, 392,394 etc.);
- Calcularea obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat (TVA, impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe dividende) si intocmirea ordinelor de plata aferente;
- Consultanta fiscala legata de activitatea desfasurata: impozit pe profit, TVA si alte taxe specifice, plata angajatilor si colaboratorilor - consultanta privind impozitul pe venit, analiza si planificarea situatiei individuale optime, identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora ;
- Certificarea declaratiei privind impozitul pe profit;
- Asistenta si consiliere privind recuperarea creantelor fiscale;
- Asistenta si consiliere in timpul inspectiilor fiscale derulate de organele de control;
- Asistenta si consiliere privind contestatiile actelor de control;
- Obtinere certificate: certificat de atestare fiscala, certificate pentru impozitul retinut la sursa (prin aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri) etc;
- Asistenta in completarea consilierii juridice privind: consultanta privind contractele (contracte de munca, de parteneriat, de vanzare, de distributie, de consultanta, de prestari servicii etc.), consultanta privind structura optima a capitalului si asistenta la modificarile de parteneriat ( lichidari, fuziuni, absortii), certificarea situatiei fiscale (ex. in caz de achizitie, fuziune, imprumut, investitie).
- Asistenta in elaborarea dosarelor privind preturile de transfer;
- Consiliere privind alegerea tarii de origine optime in furnizarea de servicii in contextul aplicarii Conventiilor de evitare a dublei impuneri;
- Impozitarea veniturilor persoanelor fizice rezidente si nerezidente – obligatii fiscale;

Contabilitate

- Inregistrare in contabilitate a documentelor primare
- Intocmirea registrelor
- Intocmirea situatiilor financiare
- Consolidarea situatiilor financiare si a conturilor anuale
- Intocmirea si inregistrarea raportarilor financiare
- Intocmirea raportarilor financiare in conformitate cu standardele nationale si internationale de contabilitate (IAS, US GAAP)/ cerintele specifice ale managementului;
- Intocmirea contului de profit si pierdere;
- Intocmirea de situatii diverse, situatii statistice;
- Asistenta in relatia cu bancile si institutiile de credit;
- Intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, cash flow;
- Analiza prelucrarii documentelor intr-o perioada anterioara de catre un alt furnizor de servicii contabile si rectificarea eventualelor omisiuni, erori cu actualizarea raportarilor fiscale aferente.

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro