Finantare proiecte de afaceri

MANAGEMENT DE PROIECT – CONSULTANTA FINANTARE PROIECTE START UP BUSINESS
Transforma vise in realitate!
Articol publicat la 09.12.2014
 
Daca ai o idee de afaceri cu potential, ori crezi ca ai identificat o oportunitate importanta ce poate fi transformata intr-o afacere fezabila si esti pregatit sa devii un antreprenor de success, atunci este probabil ca iti cauti parteneri intr-o afacere noua si finantarea necesara.

CEZAR IULIAN CONSULTANTA asigura servicii de consultana privind proiectarea si implementarea unui proiect START UP BUSINESS, atunci cand se are in vedere atragerea de fonduri.

Un proiect START UP poate viza crearea unei firme noi ori punerea in functiune a unui nou proiect intr-o firma existenta.
In functie de specificul fiecarui caz in parte se adpteaza un model general care poate cuprinde urmatoarele sase etape:

1. REDACTAREA IDEII DE AFACERI

Analiza ideii de afaceri prezentate, sintetizarea elementelor celele mai importante, completarea cu aspectele descriptive considerate relevante, analiza SWOT.
Redactare CONCEPT AFACERE - o prezentare in rezumat a ideii de afacere (diferita de rezumatul executiv al Planului de afacere, daca se va ajunge in acea etapa)
Redactarea Conceptului Afacerii are rolul de a prezenta succint ideea de afaceri unui numar cat mai mare de potentiali investitori in scopul de a verifica viabilitatea proiectului.

Conceptul Afacerii are rolul de a capta atentia, de a explica convingator oportunitatea investitiei, de a lamuri care este obiectul afacerii si a identifica elementele diferentiatoare care se preconizeaza ca vor genera un succes, de a indica care este mecanismul prin care investitorii isi marcheaza profitul, strategia de exit, alte aspecte relevante functie de specificul afacerii.

2. VERIFICAREA CONCEPTULUI AFACERII

Prezentarea publica (social media, internet) si prin direct marketing a Conceptului Afacerii.
Colectarea feddback-ului.
Analiza oportunitatii lansarii Planului de afaceri

3. REDACTARE PLAN DE AFACERI

Redactarea Planului de afacere de catre CONSULTANT pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre BENEFICIAR si a informatiilor publice identificate cu scopul verificarii ca sunt identificate toate aspectele relevante pentru aprecierea fezabilitatii proiectului de catre potentialii investitori.

Functie de specificul afacerii, un Plan de afaceri poate fi structurat astfel:

Capitolul 1 – Rezumatul executiv
Prezentarea conceptului de afaceri in totalitatea aspectelor relevante intr-un mod in care pentru potentialii investitori sa fie explicit si concis prezentate punctele cheie generatoare de succes ale oportunitatii de afaceri, modul de functionare si principalele obiective, obiectul afacerii, competitia, strategia de marketing, managementul afacerii, aspectele financiare, principalele riscuri asumate.

Capitolul 2 – Obiectul afacerii
Produse / servicii oferite pe piata
Descrierea activitatilor, a operatiunilor ce urmeaza a se realiza.
Tehnologie.
Misiune, Viziune, Strategie

Capitolul 3 – Resurse umane
Descrierea necesarului de personal pentru realizarea operatiunilor.

Capitolul 4 – Resurse materiale
Dotari necesare.
Materii prime, materiale, marfuri, stocuri.

Capitolul 5 – Mediul operational
Furnizori
Clienti
Concurenta

Capitolul 6 – Strategia de marketing
Analiza pietei
Mixul de marketing

Capitolul 7 – Macromediul
Factori sociali, tehnologici, economici, politici care influenteaza piata specifica
Reglementari aplicabile.
Impact asupra mediului.
Autorizari, licente.

Capitolul 8 – Previziuni financiare
Necesarul de finantare
Ipoteze
Beget de venituri si cheltuieli
Cash flow

ANEXE

4. PUBLICAREA SI PROMOVAREA

Servicii se publicare si promovare – prin publicarea pe website www.abcfirme.ro, publicarea in retele sociale, promovare prin internet si prin direct marketing – identificarea, contactarea si prezentarea proiectului potentialilor finantatori.
Identificarea potentialilor „BUSINESS ANGEL" pentru proiectul in cauza.

5. ASISTENTA PRIVIND COLECTAREA FONDURILOR

Colaborarea cu Avocat si / sau Notar Public pentru proiectarea si implementarea mecanismului de colectare a fondurilor necesare prin utilizarea fondurilor fiduciare, care sa asigure:
- Colectarea sumelor subscrise de investitori
- Utilizarea fondurilor conform destinatiei anuntate, daca sunt indeplinite toate conditiile subscrierii (colectarea integrala a fondurilor necesate in timpul preconizat, incheierea contractului intre finantatori si beneficiar, conform naturii solicitarii de finantare (de ex:contract de donatie, contract de sponsorizare, contract de credit, act constitutiv, act aditional de majorare capital social, alte variante ori combinatii), alte conditii)
- Returnarea sumelor subscrise in situatia in care nu se strang in totalitate fondurile solicitate pentru finantare ori nu se intrunesc alte conditii de subscriere.

6. RAPORT PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI

Monitorizarea realizarii proiectului si publicarea unui raport in rezumat la un timp determinat si anuntat initial.

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro