Beneficiile ERP

Florentina Andrei

Charisma Sales Director
Florentina Andrei

Beneficiile implementării unui sistem ERP


Implementarea unui sistem ERP are un impact major asupra gestionării afacerii, ajută în structurarea deciziilor de management prin furnizarea de rapoarte cu un grad foarte ridicat de acurateţe, timp de răspuns rapid, dar şi un mod de organizare relaţional al datelor. Decizia finală care sprijină implementarea unui ERP, care să eficientizeze operaţiunile şi să aibă un impact major în consolidarea afacerilor pe termen lung, este o decizie strategică. Furnizorul numărul 1 în ultimii 4 ani de soluţii ERP în România este TotalSoft, iar suita Charisma ar trebui să se afle printre alternativele oricărei companii aflate în căutarea unui sistem informatic integrat de tip ERP.

Beneficiile implementării unui sistem ERP


Implementarea unui sistem ERP are un impact major asupra gestionării afacerii, ajută în structurarea deciziilor de management prin furnizarea de rapoarte cu un grad foarte ridicat de acurateţe, timp de răspuns rapid, dar şi un mod de organizare relaţional al datelor. Decizia finală care sprijină implementarea unui ERP, care să eficientizeze operaţiunile şi să aibă un impact major în consolidarea afacerilor pe termen lung, este o decizie strategică. Furnizorul numărul 1 în ultimii 4 ani de soluţii ERP în România este TotalSoft, iar suita Charisma ar trebui să se afle printre alternativele oricărei companii aflate în căutarea unui sistem informatic integrat de tip ERP.
Un sistem informatic integrat ia în considerare toate necesităţile unei întreprinderi şi modul de organizare pentru a conduce la atingerea obiectivelor propuse şi a uni toate funcţiunile acesteia. Acesta are rolul de a gestiona informaţia şi de a oferi instrumentele necesare automatizării unor operaţiuni care, dacă sunt efectuate manual, necesită mult timp. În cazul firmelor producătoare, soluțiile Charisma automatizează peste 98% din procesul de estimare a nevoii de marfă. Prin modularitatea unui sistem ERP, fiecare aspect al activităţii unei companii este tratat într-un mod specific şi adecvat.
Deşi fiecare implementare ERP vine cu particularităţile ei, există o serie de beneficii pentru care ar trebui să implementați un sistem ERP:
 Îmbunătăţirea fluxului monetar printr-o vizibilitate mai bună a conturilor partenerilor şi printr-o reducere sau eliminare a erorilor la facturare şi/sau livrare;
 Creşterea veniturilor companiei prin utilizarea funcţionalităţilor de CRM şi automatizarea forţei de vânzare printr-o targetare mai eficientă a clienţilor şi o rată de răspuns mai mare la campanile/ofertele/promoţiile derulate, prin identificarea şi cresterea oportunităţilor de cross-sell şi up-sell, precum şi reducerea ciclului de vânzări. Pentru clienții TotalSoft, s-a înregistrat în medie, o creștere a veniturilor cu 20%, în urma folosirii soluțiilor Charisma;
 Configurabilitate ridicată în ceea ce priveşte tranzacţiile, modelele de contare, rapoartele specifice, planurile de conturi, centrele de cost;
 Trasabilitatea informaţiei. Sistemul permite urmărirea evoluţiei oricărui document primar din companie (din ce a fost generat, ce alte documente a generat, în ce module a fost folosit, etc.) precum şi a persoanelor care lucrează şi realizează modificări în baza de date. Charisma ERP asigură o trasabilitate de 100% a informației din cadrul companiei;
 Securitatea datelor. Sistemul asigură un nivel avansat de securitate, drepturile sau restricţiile utilizatorilor ajungând până la nivelul câmpurilor din baza de date;
 Rapoarte complete. Sistemul asigură proiecţia întregii activităţi în setul de documente tip, cum ar fi: raportări impuse de legislaţie, raportări specifice, documentele prevăzute de procedurile interne, eliminând astfel inconsistenţele şi redundanţele. Accesul managementului la informaţii de sinteză este rapid, prin intermediul rapoartelor care se pot obţine din aplicarea diferitelor filtre pe baza de date. Soluțiile Charisma reduc timpul de operare a documentelor cu 35%;
 Operarea într-o singură bază de date comună tuturor utilizatorilor, bază de date care se actualizează instantaneu de fiecare dată când informaţiile noi sunt introduse. Informaţiile se introduc în sistem o singură data putând fi ulterior folosite pentru diverse operaţii precum facturare, elaborare documente către client, inventariere pentru managementul stocurilor sau raportare către autorităţile statului;
 Creșterea gradului de informatizare, eficientizarea tehnologiei aplicate și adopția rapidă a sistemului pentru ușurință în operare. Faptul că un sistem ERP este dezvoltat pe anumite tehnologii (ex: Microsoft, Oracle), înseamnă baze de date care pot comunica rapid cu sistemele clientului, fără a consuma ore suplimentare de dezvoltare și costuri pentru uniformizarea tehnologiei. Folosirea unei anumite tehnologii înseamnă utilizarea aceluiași mod de comunicare cu utilizatorii – comenzi, meniuri, ferestre – ceea ce înseamnă că utilizatorii pot adopta mult mai rapid sistemul. Aceștia sunt deja obișnuiti cu meniurile și comenzile unor sisteme, precum Outlook, Office, Windows.
 Informații accesibile din orice loc și în orice moment. Sistemul ERP poate fi utilizat pe orice tip de dispozitive mobile (smartphone-uri, tablete) cu orice tip de sistem de operare (iOS, Android, Windows Mobile), pentru a obţine o privire de ansamblu asupra activităților din diferite zone: livrări, financiar, vânzări, marketing etc. De exemplu, inspecțiile rapide, vizibilitatea asupra inventarului, aprobările de fluxuri de lucru, rapoartele şi alertele financiare şi controlul calităţii sunt doar câteva din informații vitale şi variate, necesare pentru a lua o decizie informată. Soluțiile dezvoltate de TotalSoft prezintă disponibilitate 24/7;
 Îmbunătăţirea planificării şi optimizarea stocurilor cu efect direct în reducerea inventarului şi a costurilor aferente precum depozitare, transport, manipulare, deprecieri, pierderi, deficit. Particular, soluția Charisma asigură o creștere a optimizării stocurilor cu 12%.
 Cost total de operare scăzut (licenţe, efort de implementare, infrastructură harware şi software);
 Reducerea costurilor de achiziţie şi îmbunătăţirea proceselor de aprovizionare prin urmărirea performanței pe articol şi/sau furnizor şi permiterea angajaţilor responsabili de achiziţie să se focalizeze pe activităţile de negociere cu furnizorii şi îmbunătăţirea calităţii. În cazul unei companii de producție se regăsesc avantaje suplimentare:
 Diminuarea stocurilor neutilizate, prin achiziţionarea de materiilor prime sau subansamble la momentul potrivit şi în funcţie de capacităţile de producţie.
Comenzile se achiziție se pot face fie manual (prin introducerea articolelor în cadrul comenzilor), fie automat (prin preluarea materiilor prime sau subansamblelor necesare ordinelor de producţie lansate în execuţie). Soluția Charisma WMS reduce stocul cu până la 35%;
 Evidenţe clare şi în timp real pe categorii de produse, precum și necesarul de stocuri și materii prime, de la intrare (achiziții) până la produsul finit în urma fluxului de producție;
 Optimizarea activităţilor de depozit cu efect direct în accelerarea procesului de gestionare şi pregătire a comenzilor, fluidizarea operaţiunilor specifice de depozitare şi optimizarea utilizării spaţiului din depozite. Charisma WMS crește numărul de articole listate în aceeași locație cu peste 60%;
 Evaluarea comenzilor cu ajutorul costului antecalculat bazat pe tehnologia de realizare a produsului (BOM, reţetă, rută);
 Evaluarea costurilor se realizează cu ajutorul postcalculului, acesta folosind o structură a costului complet configurabilă: alocare cheltuieli pe centre de cost, pe bază de chei de repartizare, maparea cheltuielilor indirecte în costuri directe, urmărirea cheltuielilor vs. venituri pe centre de cost. Prin Charisma, costurile de expediție vor fi reduse cu până la 12%;
Pentru top 10 clienți Charisma din domeniul producției, s-a înregistrat o reducere a costurilor de producție cu 17% și o reducere a timpului de planificare a aprovizonării cu până la 70%;
 Raportările specifice activității de producție acoperă întreg fluxul:
 Planificarea productiei (necesar de materiale, gradul de ocupare al utilajelor);
 Lansarea în producție (comenzi lansate);
 Urmărirea producției (analiza rebuturilor, consumul de materiale, manoperă);
 Postcalcul producţie (abateri la nivel de comandă internă, situaţia comenzilor la nivel de client, producție neterminată);
 Rapoarte de pontaj (randamentul angajaților individual sau pe echipe)

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro