Codul CAEN

Adrian Cristea

Av Adrian Cristea

 Codul CAEN

Pentru a vă stabili codul CAEN, trebuie să ştiţi sau să anticipati, cât mai devreme, ce activităţi veţi desfăşura. In acest mod, veţi include toate codurile CAEN care au legatură cu obiectul principal de activitate si cu activităţile pe care credeţi ca le veţi realiza in viitor.


Clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România, cunoscută drept Codul CAEN, este structurată prin Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 cu modificările si actualizările ulterioare, dintre care cea mai recentă in 2008, pe niveluri, de la primul până la ultimul, in următorul mod:

 

Codul CAEN

Pentru a vă stabili codul CAEN, trebuie să ştiţi sau să anticipati, cât mai devreme, ce activităţi veţi desfăşura. In acest mod, veţi include toate codurile CAEN care au legatură cu obiectul principal de activitate si cu activităţile pe care credeţi ca le veţi realiza in viitor.

 

Clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România, cunoscută drept Codul CAEN, este structurată prin Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 cu modificările si actualizările ulterioare, dintre care cea mai recentă in 2008, pe niveluri, de la primul până la ultimul, in următorul mod:

• secţiuni, care cuprind titluri identificate printr-un cod alfabetic;
• diviziuni, care au titluri identificate printr-un cod numeric de doua cifre;
• grupe, care conţin titluri identificate printr-un cod numeric de trei cifre;
• clase, unde sunt titluri identificate printr-un cod numeric de patru cifre.

 

Menţionez că, potrivit legislaţiei in vigoare, principalele criterii utilizate in delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN se referă la caracteristicile activităţilor unităţilor productive, care joacă un rol decisiv in determinarea clasificării activităţii desfăşurate.

 

Fiecare societate, persoană fizică autorizată sau întreprindere familială, poate avea un singur obiect principal de activitate căruia îi corespunde un singur cod CAEN, care este declarat, obligatoriu, la constituire, fiind prevăzut in actul constitutiv sau statut si înscris în certificatul de inregistrare.

 

În normele care reglementează Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, nu prezintă relevanţă forma juridică în care agenţii economici aleg să îşi desfăşoarea activitatea (societate, persoană fizică autorizată, întreprindere familială, etc), deoarece astfel de criterii nu au legatură cu caracteristicile activităţii în sine. Potrivit Ordinulului INS nr. 337/2007 cu modificările si actualizările ulterioare, unităţile angajate in acelaşi tip de activitate economică sunt clasificate in acelaşi mod, independent de forma juridică în care sunt constituite.

 

De principiu, societăţile n-au limitări in ceea ce priveste alegerea numărului de obiecte secundare de activitate.

 

Personal, am recomandat şi recomand alegerea cât mai multor astfel de obiecte de activitate, in măsura in care pot fi previzibile la constituirea entităţii juridice spre a preîntâmpina necesitatea adăugării unui obiect de activitate pe parcursul derulării activităţii.

 

Înainte de alegerea codurilor privind clasificarea activităţii desfăşurate, agenţii economici trebuie să cunoască reglementările privind alegerea anumitor activităţi care sunt interzise unor agenţi economici precum activităţile specifice apărării naţionale sau prelucrării combustibililor nucleari.

 

De asemenea, potrivit unor legi speciale, care reglementează acele activităţi, unele organizaţii economice pot avea numai un singur obiect de activitate. Situatia se întâlneste in cazul domeniilor precum investigaţia, leasingul financiar sau creditarea.

 

Mai trebuie atenţionat faptul că, unele activităţi economice se pot alege numai în cazul in care acestea reprezintă obiectul principal de activitate precum cele veterinare, cele de intermediere a tranzacţiilor financiare sau cele de gardă şi protecţie.

 

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat ca aparenta similitudine a unor coduri CAEN poate genera efecte nedorite pentru persoanele care aleg să-şi înfiinţeze singure o societate. Astfel, unele coduri exclud activităţile incluse în altele, iar o persoană neavizată riscă să-şi înfiinţeze o societate cu scopul de a desfăşura o anumita activitate, pentru ca ulterior să constate că a optat pentru un alt cod CAEN şi că desfăşoară activitatea cu încalcarea „principiului specialităţii capacităţii de folosinţă al persoanei juridice" )am postat un articol şi in legatură cu acesta), cu toate consecinţele (evident negative) ce decurg din aceasta.

 

Cu titlu de exemplu, codul CAEN 4519 – Servicii de vânzare a altor autovehicule, include vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate precum camioane, remorci, semiremorci, rulote, autovehicule de teren (peste 3,5 tone), însă în acelaşi timp exclude activităţi precum vânzarea maşinilor şi autovehiculelor uşoare (sub 3,5 tone) -4511, vânzarea pieselor şi accesoriilor – 453 etc.

 

Din perspectiva celor expuse, consider că alegerea codurilor CAEN constituie o etapă importantă în înfiinţarea unei societăţi, un aspect în care o consultanţă de specialitate îşi justifică utilitatea.

 V

Legislatie aplicabila

detalii

 

 

 V

Finantare Proiecte

detalii

 V

Modele acte

detalii

 V

Articole

detalii

ABC Firme

Bucuresti, Sector 6,
Str. Fabricii 47, Cladirea FAST ECO
Et 1, Corp Z

0741.080.090 0741.080.093

contact@abcfirme.ro